Activitats culturals

El Col·legi organitza sortides culturals de manera regular per a tots el col·legiats.

Fons d'art

Coneix el fons d'art del Col·legi.

Nova edició del concurs de dibuix infantil

Busquem la imatge protagonista de la postal de Nadal dels Gestors Administratius.

23 de gen. 2013

Col·laborem amb el Banc dels Aliments // Colaboramos con el Banco de los Alimentos

Aquest any 2013, el Col·legi de Gestors ha col·laborat juntament amb altres col·legis professionals d’arreu de Catalunya, en una recollida de productes per a la Fundació Banc dels Aliments, promoguda per l’Associació Intercol·legial de la qual és membre el Col·legi. El Banc dels Aliments és una fundació benèfica privada, independent i sense ànim de lucre, que té com a objectiu fer arribar aliments i productes de primera necessitat a les persones amb menys recursos, del nostre entorn més immediat. La Seu Col·legial, les Delegacions de Lleida i Girona, i els Serveis Centralitzats de Trànsit de Barcelona i Sabadell, han ajudat en la recollida d’aliments i de productes d’higiene bàsica per als més necessitats.

Este año 2013, el Colegio de Gestores ha colaborado junto con otros colegios profesionales de toda Cataluña, en una recogida de productos para la Fundación Banco de los Alimentos, promovida por la Asociación Intercolegial de la que es miembro el Colegio. El Banco de los Alimentos es una fundación benéfica privada, independiente y sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo hacer llegar alimentos y productos de primera necesidad a las personas con menos recursos, de nuestro entorno más inmediato. La Sede Colegial, las Delegaciones de Lleida y Girona, y los Servicios Centralizados de Tráfico de Barcelona y Sabadell, han ayudado en la recogida de alimentos y de productos de higiene básica para los más necesitados.