Activitats culturals

El Col·legi organitza sortides culturals de manera regular per a tots el col·legiats.

Fons d'art

Coneix el fons d'art del Col·legi.

Nova edició del concurs de dibuix infantil

Busquem la imatge protagonista de la postal de Nadal dels Gestors Administratius.

11 de juny 2013

Visita cultural al MACBA

El Departament de Cultura del Col•legi de Gestors va oferir divendres 7 de juny, a les 17 h, una visita cultural que tractava sobre la conservació i la restauració de l’art contemporani al MACBA.

Quina és la tasca dels conservadors-restauradors? En què consisteix la conservació preventiva? Quins són els criteris de conservació i restauració de l'art contemporani? Amb el guiatge d’un educador i d’un conservador-restaurador, aquesta visita es va plantejar com un espai de conversa i diàleg al voltant d’alguns dels aspectes menys coneguts de les obres de la Col•lecció MACBA.

 L’itinerari no explica de manera exhaustiva totes les obres exposades, sinó que mostra una selecció que permet descobrir les particularitats i problemàtiques a les quals ha de fer front l’equip de conservació i restauració. Els assistents van aprendre que hi ha especialistes en obres sobre paper, sobre tela i en objectes, media art o instal•lacions, que procuren evitar el deteriorament de les obres i de les peces basades en les noves tecnologies electròniques i digitals.

Com es conserva l’art efímer? Com alentir un procés de degradació quan l’artista no vol que s’intervingui en l’obra? Què és un correu? Quin ha estat el procés d’instal•lació d’una obra per tal que el públic la pugui apreciar tal com es mostra? El fet de desemmascarar les relacions entre obra, creador i museu incita al debat col•lectiu, obert i des d’un punt de vista innovador.
El Departamento de Cultura del Colegio de Gestores ofreció el viernes 7 de junio, a las 17 h, una visita cultural que trataba sobre la conservación y la restauración del arte contemporáneo en el MACBA

¿Cuál es la tarea de los conservadores-restauradores? En qué consiste la conservación preventiva? ¿Cuáles son los criterios de conservación y restauración del arte contemporáneo? Con la ayuda de un educador y de un conservador-restaurador, esta visita se planteó como un espacio de conversación y diálogo en torno a algunos de los aspectos menos conocidos de las obras de la Colección MACBA. 

El itinerario no explica de manera exhaustiva todas las obras expuestas, sino que muestra una selección que permite descubrir las particularidades y problemáticas a las que debe hacer frente el equipo de conservación y restauración. Los asistentes aprendieron que hay especialistas en obras sobre papel, sobre tela y en objetos, media art o instalaciones, que procuran evitar el deterioro de las obras y de las piezas basadas en las nuevas tecnologías electrónicas y digitales. 

¿Cómo se conserva el arte efímero? ¿Cómo ralentizar un proceso de degradación cuando el artista no quiere que se intervenga en la obra? ¿Qué es un correo? ¿Cuál ha sido el proceso de instalación de una obra para que el público pueda apreciarla como se muestra? El hecho de desenmascarar las relaciones entre obra, creador y museo incita al debate colectivo, abierto y desde un punto de vista innovador.